Helsingkronagården bostadsansökan

Helsingkronagården housing application

I urvalsprocessen tillämpar vi ett poängsystem baserat på bland annat engagemang och väntetid. För att ha möjlighet till ett boende hos oss behöver du uppdatera din ansökan varje termin.

We apply a scoring-system based on how active one is at the nation. The application needs to be updated every semester for a chance of getting an accommodation.

new applicationupdate the application