Helsingkronagården bostadsansökan

Helsingkronagården housing application

I urvalsprocessen tillämpar vi ett poängsystem baserat på bland annat engagemang och väntetid. För att ha möjlighet till ett boende hos oss behöver du uppdatera din ansökan varje termin.

Poäng ges ut enligt nedan:

1 poäng per termin - aktiv (jobbat minst 3 gånger)
1 poäng per termin - medlem
1 poäng per termin - boende
1 poäng per termin - förman
2 poäng per termin - Kuratel/Husförman

Du fyller i dina poäng i formuläret. Dessa poäng kommer att checkas av Husförman

Förtur till en lägenhet kan beviljas den som har styrkta starka medicinska behov av en viss bostad samt uppfyller Helsingkronagårdens krav för att få boende. Kontakta oss för mer information.

Inför varje termin har vi även novischförtur för ett antal bostäder.
Du kan nu även ansöka om boende i vårt nya kollektivboende Villan. Mer info om detta nya boende kan du hitta här: Villan

new applicationupdate the application

We apply a scoring-system based on how active one is at the nation. The application needs to be updated every semester for a chance of getting an accommodation.

1 point per semester - active (worked at least 3 times)
1 point per semester - member
1 point per semester - resident
1 point per semester - foreman
2 points per semester - Kuratel/Husförman

You fill out your points on the next page. These points will be checked by the Husförman.

Priority for an apartment can be granted if you have proven strong medical needs for a particular home and meet Helsingkronagården's requirements for obtaining housing. Contact us for more information.

At the start of every semester we also give priority to a certain number of rooms to novices.
You can now send in a housing application for our new co-living in Villan. More information can be found here: Villan