Helsingkronagården bostadsansökan

Helsingkronagården housing application

I urvalsprocessen tillämpar vi ett poängsystem baserat på bland annat engagemang och väntetid. För att ha möjlighet till ett boende hos oss behöver du uppdatera din ansökan varje termin.

Förtur till en lägenhet kan beviljas den som har styrkta starka medicinska behov av en viss bostad samt uppfyller Helsingkronagårdens krav för att få boende. Kontakta oss för mer information.

new applicationupdate the application

We apply a scoring-system based on how active one is at the nation. The application needs to be updated every semester for a chance of getting an accommodation.

Priority for an apartment can be granted if you have proven strong medical needs for a particular home and meet Helsingkronagården's requirements for obtaining housing. Contact us for more information.