Helsingkronagården

Bra att veta

Inflyttning

NYCKELUTLÄMNING

Inflyttning sker normalt den första vardagen i månaden. Riksbyggen kontaktar dig som inflyttande hyresgäst var och när nycklarna kan hämtas. I de fall det är möjligt att flytta in tidigare meddelar Riksbyggen dig via e-post.

HEMFÖRSÄKRNING

Oavsett om du hyr korridorrum eller lägenhet ska du teckna egen hemförsäkring. Helsingkrona nations försäkring täcker inte skador på dina egna tillhörigheter. Det är du som kontraktsinnehavare som är ansvarig och ersättningsskyldig om det uppstår skada i bostaden genom ditt vållande, eller genom vårdslöshet från någon som tillhör ditt hushåll eller besöker dig (gäller även om du har tillstånd att hyra ut i andra hand). I samband med nyckelutlämning skall du visa upp försäkringsbrevet alt annat dokument där det framgår att du har tecknat hemförsäkring.

UTFLYTTNING

UPPSÄGNING

Du säger upp hyresavtalet skriftligen till Riksbyggen. Uppsägningstiden kan inte förkortas, utan uppsägningen träder alltid i kraft den siste i en månad. Detta innebär att om du ska flytta från din bostad t.ex. den siste maj, måste du säga upp ditt hyresavtal senast 28 februari då du har tre månaders uppsägningstid.

BESIKTNING

När din uppsägning av hyreskontraktet har kommit in till Riksbyggen och har blivit registrerad kommer du bli kontaktad av fastighetsskötaren för att boka tid för avflyttningsbesiktning. I samband med nyckelåterlämning utförs städbesiktning. Bostaden ska då vara tom på personliga möbler och fullständigt städad.

Observera att du som kontraktsinnehavare måste vara med vid besiktningen för att diskutera eventuella skador/undermålig städning.

NYCKLAR

För hyresgästernas säkerhet och trygghet gör vi alltid ett låsbyte när minst en bostadsnyckel förlorats. Förlust av cylindrar, nycklar och taggar debiteras alltid kontraktsinnehavaren.

Andrahandsuthyrning

- a -

Ordinarie hyresgäst svarar själv vid all utlåning eller andrahandsuthyrning för lägenhetens inventarier och hyresinbetalningar för densamma.

- b -

Tillfällig uthyrning och utlåning på grund av studier på annan ort får ske under högst 12 månader vid uppvisande av studieintyg. I andra fall vid vistelse på annan ort får utlåning eller uthyrning ske under högst 6 månader. Dock får den sammanlagda tiden för andrahandsuthyrning ej överstiga 12 månader under ordinarie kontraktsinnehavares totala kontraktstid på Huset.

- c -

Under månaderna juli och augusti kan uthyrning ske utan att ovanstående krav enligt -B- är uppfyllda, debiteringen av andrahandshyresgäst som endast hyr över sommaren får högst uppgå till en tolftedel av årshyran.

- d -

Vid andrahandsuthyrning krävs husförmans skriftliga medgivande. Om utlåning eller uthyrning sker utan husförmans medgivande skall utlåningen eller uthyrningen omedelbart bringas att upphöra.

- e -

Tillstånd till andrahandsuthyrning beviljas endast under förutsättning att hyresgäst med förstahandskontrakt ämnar fortsätta sina studier i Lund efter periodens utgång. Person som lånar eller hyr en lägenhet i andrahand skall ha högskolestudier som sin huvudsakliga sysselsättning och vara medlem i Helsingkrona Nation.

- f -

Hyresgästen äger endast rätt att hyra ut i andra hand om han eller hon bott på huset i mer än 6 månader.

- g -

Hyresgäst äger ej rätt att efter avflyttning hyra ut rummet till annan.

- h -

Andrahandshyresgästen ges inte förtur till bostaden vid uppsägning.

Bra att veta

STOPP I HANDFATET ELLER VASKEN

Vattenlåset är en vit ”klump” som sitter under handfatet/köksvasken.

1. Ställ en hink under vattenlåset och låt den stå kvar till du är klar.
1. Ställ en hink under vattenlåset och låt den stå kvar till du är klar.
2. Skruva av ”koppen” som sitter underst på vattenlåset.
3. Rengör koppen.
4. Ta bort avfallet som har fastnat i vattenlåset.
5. Spola igenom avloppet med hett vatten.
6. Skruva på koppen igen.

STOPP I duschen

1. Ta bort silen där vattnet rinner ned.
2. Dra upp insatsen.
3. Rengör insatsen (in- och utvändigt).
4. Rengör golvbrunnen.
5. Sätt tillbaka insatsen. Tryck till ordentligt, för att undvika dålig lukt.
6. Fyll insatsen med vatten.
7. Sätt tillbaka silen och eventuellt rör till badkaret.

STOPP I toaletten

Vid ett totalstopp där vattnet inte alls rinner ner – gör en felanmälan direkt! Om vatten rinner ner, men väldigt sakta kan du göra följande:

1. Fyll en hink med hett vatten.
2. Häll hastigt hela hinkens innehåll ner i toaletten.
3. Upprepa om vattnet fortfarande rinner ner sakta.

KORRIDORFÖRMÄN OCH VÅNINGSFÖRMÄN

Korridorförman utses av hyresgästerna på varje korridor i Huset. Korridorförmannen svarar för gemensamma inköp till korridoren, anmälan av fel i korridorens gemensamma utrymmen samt ordningen på korridoren. Våningsförmän i Tornet utses av husförman. Våningsförman svarar för ordningen på respektive våningsplan i trapphuset i Tornet. Vad gäller ordningen i gemensamma utrymmen som disponeras av hyresgästerna i Tornet ska hyresgästerna och våningsförmännen vända sig till Riksbyggen. Hyresgäst skall följa de anvisningar som Korridorförman och Våningsförman meddelar. Korridor och våningsförmännens uppdrag är också att gå ut med informationen till alla korridorer som Husförmannen eller Riksbyggen meddelar.

KORRIDORRUM

Ordet ”korridor” kommer av att rummen ofta ligger längs en gemensam korridor med kök och umgängesytor i slutet av korridoren. Majoriteten av våra korridorer består av mellan 9-15 rum med gemensamt kök. Alla rum har egen balkong förutom lägenheterna på markplan där istället korridorköket har kompenserats med två diskmaskiner.

SNABBT BREDBAND

När du bor på korridor får du, precis som alla våra hyresgäster, ett snabbt bredband på upp till 1 Gbit/sekund i din lägenhet. Bredbandet ingår i hyran på huset, i tornet tillkommer det en kostnad på 100 kr/mån och du behöver inga tilläggstjänster. Fram med datorn, koppla in ethernetkabeln så är det klart!