inflyttning

Du söker bostad via fliken "Sök bostad" högst upp i panelen. Köhanteringen sköts via Husförmannen och raderas efter 6 månader. Husförmannen informerar Riksbyggen om tillsättning som därefter tar över kontakten med kontrakt och nyckeröverlämning.

NYCKELUTLÄMNING

Inflyttning sker normalt den första vardagen i månaden. Är den 1:a på en helgdag så sker inflyttning första helgfria vardagen därefter. Riksbyggen kontaktar dig som inflyttande hyresgäst datum och tid för när din nyckelkvittering sker.

På det angivna datumet och klockslaget hänvisas du till Tornavägen 3A,  223 63 Lund på
fastighetsexpeditionen, som ligger på markplan till vänster innanför entrén, för att möta upp Riksbyggen.

Du skall medtaga giltig legitimation. Nyckelkvittering är personlig och kan endast göras av hyresgäst som står med på kontraktet. Du kommer att behöva legitimera dig. Är ni två hyresgäster på kontraktet räcker det med att en av er kommer.

Vi kommer tillsammans med dig ha en syn av lägenheten och de gemensamma utrymmena.

Efter att du har kvitterat ut dina nycklar är det fritt fram för dig att flytta in när som
helst.

Angående parkering av flyttbil är det vanliga parkeringsregler som gäller i området, är du osäker kan du fråga Riksbyggen om detta.

HEMFÖRSÄKRNING

Oavsett om du hyr korridorrum eller lägenhet ska du teckna egen hemförsäkring. Helsingkrona nations försäkring täcker inte skador på dina egna tillhörigheter. Det är du som kontraktsinnehavare som är ansvarig och ersättningsskyldig om det uppstår skada i bostaden genom ditt vållande, eller genom vårdslöshet från någon som tillhör ditt hushåll eller besöker dig (gäller även om du har tillstånd att hyra ut i andrahand). I samband med nyckelutlämning skall du visa upp försäkringsbrevet alt annat dokument där det framgår att du har tecknat hemförsäkring.

Tänk på att din hemförsäkring skall börja gälla på
den dagen du kvitterar ut dina nycklar! Ibland är det inte samma dag som står på ditt kontrakt.

Några exempel på försäkringar går att finna på https://hemförsäkringstudent.nu/

parkering

I området tillämpas parkeringsregler enligt skyltning. Det finns inga besöksparkeringar tillhörande studentboendet.

SNABBT BREDBAND

För att du ska kunna komma igång med bredband, tv och telefoni behöver du en nätverkskabel eller en router. Bredbandsleverantör är Ownit.

När du bor på korridor får du, precis som alla våra hyresgäster, ett snabbt bredband på upp till 100 Mbit/s i din lägenhet. Bredbandet ingår i hyran på Huset, i Tornet tillkommer det en kostnad på 100 kr/mån och du behöver inga tilläggstjänster. Fram med datorn, koppla in ethernetkabeln så är det klart! Skulle det av någon anledning inte fungera så kontakta Ownit.

utflyttning

UPPSÄGNING

Hyresgästens uppsägning ska ske skriftligen. Se under Blanketter för uppsägningsblanketten. Uppsägningstiden är tre (3) månader, räknat från närmsta kommande månadsskifte. Ifylld och undertecknad uppsägning skickas till Riksbyggen
Adress: Riksbyggen Box 540, 721 09 Västerås
Uppsägningen kan även skannas till boa@riksbyggen.se

Du säger upp hyresavtalet via blanketten "Uppsägningsblankett". Den hittar du högst upp i panelen bland Blanketter.

Information i samband med uppsägning:

 1. Eventuellt hyresavtal för p-plats eller förråd sägs uppsamtidigt som ditt bostadshyresavtal.
 2. Brandvarnare monterad av Riksbyggen ska lämnas
  kvar vid avflyttning.
 3. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa
  din lägenhet. Riksbyggen erbjuder lägenheten till ny hyresgäst, som får ditt
  telefonnummer för att avtala om lämplig tid för visning.

BESIKTNING

När din uppsägning av hyreskontraktet har kommit in till Riksbyggen och har blivit registrerad kommer du att bli kontaktad av Riksbyggen. 

Riksbyggen kontaktar dig för besiktning
av lägenheten, i god tid före avflyttning.

Det sker i två steg:

 1. Förbesiktning (sker kort efter det att du skickat din uppsägning).
 2. Städbesiktning (din sista dag i lägenheten).

Samtliga nycklar och taggar lämnas tillbaka till Riksbyggens  på avflyttningsdagen som är samma dag som städbesiktningen. Bostaden ska då vara tom på personliga möbler och fullständigt städad.

Lägenhet/rum och eventuellt förråd skall vara tömda och utan anmärkning.

När nycklarna har lämnats tillbaka till Riksbyggen, tar vi inget ansvar för eventuella kvarlämnade inventarier.

Uppsägningstiden kan inte förkortas, utan uppsägningen träder alltid i kraft den siste i en månad. Detta innebär att om du ska flytta från din bostad t.ex. den siste maj, måste du säga upp ditt hyresavtal senast 28 februari då du har tre månaders uppsägningstid.

Observera att du som kontraktsinnehavare måste vara med vid besiktningen för att diskutera eventuella skador/undermålig städning.

NYCKLAR

Förlust av cylindrar, nycklar och taggar debiteras alltid kontraktsinnehavaren till fullo. Prislista hittar du högst upp i panelen bland Blanketter.

Samtliga nycklar och taggar lämnas tillbaka till Riksbyggens på avflyttningsdagen som är samma dag som städbesiktningen. Har du tappat bort nycklar skall du kontakta info.helsingkrona@riksbyggen.se

städning

Du hittar vår checklista för hur städningen högst upp i panelen bland Blanketter.

Andrahandsuthyrning

Hyresgäst har inte rätt att utan Riksbyggens skriftliga tillstånd överlåta hyresrätten eller upplåta bostaden i andrahand.

Ordinarie hyresgäst svarar själv vid all utlåning eller andrahandsuthyrning för lägenhetens inventarier och hyresinbetalningar för densamma.

Du ansöker om andrahandsuthyrning via blanketten "Andrahandsupplåtelse" som du hittar i panelen högst upp på denna sidan.

Tillfällig uthyrning och utlåning på grund av studier på annan ort får ske under högst 12 månader vid uppvisande av studieintyg. I andra fall vid vistelse på annan ort får utlåning eller uthyrning ske under högst 6 månader. Dock får den sammanlagda tiden för andrahandsuthyrning ej överstiga 12 månader under ordinarie kontraktsinnehavares totala kontraktstid.

Vid andrahandsuthyrning krävs Riksbyggens skriftliga medgivande. Om utlåning eller uthyrning sker utan Riksbyggens medgivande skall utlåningen eller uthyrningen omedelbart bringas att upphöra.

Tillstånd till andrahandsuthyrning beviljas endast under förutsättning att hyresgäst med förstahandskontrakt ämnar fortsätta sina studier i Lund efter periodens utgång. Person som lånar eller hyr en lägenhet i andrahand skall ha högskolestudier som sin huvudsakliga sysselsättning och vara medlem i Helsingkrona Nation.

Hyresgästen äger endast rätt att hyra ut i andrahand om han eller hon bott på nationen i mer än 6 månader.

Hyresgäst äger ej rätt att efter avflyttning hyra ut rummet till annan.

Hyresgästen blir aviserad sin hyresavi, ej andrahandshyresgästen.

Andrahandshyresgästen ges inte förtur till bostaden vid uppsägning.

Blanketten skickas till Info.helsingkrona@riksbyggen.se. Tänk på att skicka med underlag för studieintyg/antagningsbesked och medlemskap.

medboende

För medboende beviljas endast boende som är aktiva i nationen samt blir eller är medlemmar i Helsingkrona nation. Anmäl din medboende för registrering hos Riksbyggen genom info.helsingkrona@riksbyggen.se. Skicka med studieintyg/antagningsbesked samt medlemskap på medboende.

Uppsägningstiden för medboende är även tre månader.

hyra Parkering och förråd

Önskar du hyra parkering eller förråd skall du höra av dig till info.helsingkrona@riksbyggen.se. Kölistan går helt efter tid i kö.

Årshyran för parkeringsplats uppgår för närvarande till 2400 kr.

Årshyran för förrådsplats uppgår för närvarande till 660 kr.

Uppsägningstiden är 3 månader för både parkeringen och förråd.

hyror och avier

Hyresavierna finns tillgängliga till dig på Riksbyggens kundwebb. De skickas även ut ut till dig i pappersform. 

När du skapar kontot på www.riksbyggen.se/kundwebben behöver du verifiera dig med det OCR:nr som står på din första hyresavi.

Möjlighet till autogiro- eller e-faktura för betalning av hyresavierna erbjuds också via kundwebben.

För frågor om dina avier kan du mejla boa@riksbyggen.se

Boendebeskrivning

På Huset finns 161 korridorrum som har delat kök men egen toalett och dusch. 22 lägenheter som består av 2 rum, ett kök samt badrum med dusch eller badkar och 12 pentryrum som liknar korridorrummen men är något större och har ett pentrykök. Alla hyresobjekt har egen balkong förutom på första plan.

KORRIDORRUM

Ordet ”korridor” kommer av att rummen ofta ligger längs en gemensam korridor med kök och umgängesytor i slutet av korridoren. Majoriteten av våra korridorer består av mellan 9-15 rum med gemensamt kök. Alla rum har egen balkong förutom lägenheterna på markplan.

Rummen hyrs ut omöblerade. Man kan inte hyra möbler från fastighetsägaren eller nationen till sitt rum. Korridorrummets yta är normalt ca 20m2 och består av ett rum, hall och badrum. Hyresgästen har del i korridorens gemensamma ytor - korridor, kök och vardagsrum. Vissa korridorrum kan avvika något i antal kvadratmeter.

Det är 10 månaders hyra för korridorrum med uppehåll juni och juli.

TV, bredband, värme och varmvatten ingår i hyran.

LÄGENHET I HUSET

Lägenheter hyrs ut omöblerade och består av kök, hall, badrum samt två rum. Man kan inte hyra möbler från fastighetsägaren eller nationen till sin lägenhet.  

För lägenhet i Huset gäller att kabel-TV, bredband, värme och varmvatten ingår i hyran.

Det är 10 månadershyra med uppehåll juni och juli.

Priser för 2023:

KORRIDORRUM:

4 381 kr tiomånadershyra ca 20 m²

PENTRYRUM:

5 091 kr tiomånadershyra ca 25 m²

LÄGENHET FÖR 2 PERSONER:

8 464 kr tiomånadershyra ca 45 m²

LÄGENHET I TORNET

För lägenhet i Tornet debiteras hyra under 12 månader. Lägenheter hyrs ut omöblerade och består av kök, hall, badrum samt två rum. Man kan inte hyra möbler från fastighetsägaren eller nationen till sin lägenhet.

För lägenhet i Tornet gäller att el, kabel-TV och bredband inte ingår i hyran utan debiteras separat. Värme och varmvatten ingår i hyran.

Du behöver koppla in nätverkskabeln i lägenheten och köpa en egen router.

Fönster i Tornet är ej öppningsbara. De kan endast öppnas i vädringsläge. Du kan putsa dina fönster invändigt men ej utvändigt. Se Gränsdragningslistan bland "blanketter".

I Tornet finns det 69 lägenheter som består av två sovrum och vardagsrum, kök samt badrum med dusch. Undantaget är Taklägenheten som består av tre sovrum, ett vardagsrum, två badrum med dusch och toalett, samt terrass. 

Priser för 2023:

LÄGENHET I MARKPLAN FÖR 2 PERS:

9 360 - 9 612 kr tolvmånadershyra ca 40 m²

LÄGENHET PÅ VÅN 2 - 12 FÖR 2 PERS:

9 736 - 9 990 kr tolvmånadershyra ca 46 m²

TAKLÄGENHET FÖR 3 PERS:

15 549 kr tolvmånadershyra 71 m²

Förmän

Korridorförmän

Korridorförman utses av hyresgästerna på varje korridor i Huset. Korridorförmannen svarar för gemensamma inköp till korridoren, anmälan av fel i korridorens gemensamma utrymmen samt ordningen på korridoren. De har även en regelbunden kontakt med Husförmannen.

Våningsförmän

Våningsförmän i Tornet utses av husförman. Våningsförman svarar för ordningen på respektive våningsplan i trapphuset i Tornet. Vad gäller ordningen i gemensamma utrymmen som disponeras av hyresgästerna i Tornet ska hyresgästerna och våningsförmännen vända sig till Riksbyggen. De har även en regelbunden kontakt med Husförmannen.

Hyresgäst skall följa de anvisningar som Korridorförman och Våningsförman meddelar. Korridor och våningsförmännens uppdrag är också att gå ut med informationen till alla korridorer som Husförmannen eller Riksbyggen meddelar.

NYCKLAR OCH TAGGAR

Hyresgästen ansvarar för förlorade nycklar och taggar och är skyldig att ersätta kostnaden för utbyte av lås föranledd av förlusten. Det är inte tillåtet att på egen hand skaffa extra nyckel. Vid frågor om extra nycklar, passérkort eller taggar – vänd er till Riksbyggen via info.helsingkrona@riksbyggen.se

Jouröppning mellan 16.00 till 07.00 tillkommer en jouravgift på 1850: -. Om du som boende tappar bort dina nycklar eller låser dig ute står du för kostnaden själv.

Tvättstuga och bastu och hiss

How to tvättstuga

https://helsingkronagarden.aptustotal.se/

För alla er nyinflyttade gällande online-bokningen.

Lösenordet är samma som användarnamnet. Därefter kan ni gå in och ändra till ett eget lösenord.

Huset:

Alägenhetnummer - AXXXX - A1003

Alösenord - AXXXX - A1003

Tornet:

Hlägenhetnummer - HXXXX - H1003

Hlösenord - HXXXX - H1003

För er som har ett delat kontrakt (dubblett-kontakt) avslutas lösenordet med stort A eller stort B

Tex.

Hlägenhetnummer - HXXXX - H1003B

Hlösenord - HXXXX - H1003B

Kan ni inte logga in kontakta info.helsingkrona@riksbyggen.se

Om hissen i Huset stannar skall ni ringa 0771500000.

Ordningsregler

Hyresgästen ska hålla sig informerad om och följa Helsingkronagårdens allmänna och särskilda ordningsregler samt de allmänna och särskilda villkoren i hyresavtalet. Detta är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla en god boendestandard och en trivsam boendemiljö för alla hyresgäster. Information erhålles på Helsingkronagårdens hemsida. Följ de aktuella förändringarna för fastigheten så att du som hyresgäst hela tiden vet vad som händer. Klicka på "Aktuellt" högst upp i panelen.

Ordningsregler angående ljudnivå beslutade HT22

SÄRSKILDA ORDNINGSREGLER

Särskilda ordningsregler gäller för korridorernas kök, vardagsrum och andra gemensamma korridorutrymmen. Korridorförmannen har information om sådana regler. Särskilda ordningsregler gäller för olika gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, motionsrum, bastu, läsrum och gästövernattningsrum. Dessa ordningsregler anslås i respektive lokal eller på hyresgästens hemsida. Särskilda regler gäller för sophantering, hyresgästförråd, cykelparkering och p-platser för bilar och andra motorfordon. Sådana regler framgår bl a av avtal om användning av förråd respektive p- plats.

ALLMÄNNA BOKNINGSBARA UTRYMMEN

Det är enbart de boende som får boka de allmänna utrymmena i källaren. Du som bokar är ansvarig för lokalen och sköter du inte reglerna riskerar du att få hyresvarning samt förlora privilegiet att använda lokalerna. Notera även att du är skyldig att under tiden du bokat även städa undan i lokalen så det såg lika rent och prydligt ut som när du kom. Är det ej städat när du kom så tar du bild på detta och mailar till husförman innan du börjar använda lokalen.

Sunk & Rutgers: 
På söndag-torsdag får man enbart boka lokalen fram tills klockan 22.00 på kvällen. Därefter ska musiken tystna och man ska påbörja städning av lokalen.

På fredag-lördag får man hyra lokalen och vistas där fram tills klockan 01.00. Därefter ska musiken tystna och man ska påbörja städning av lokalen.

Personen som hyr lokalen är ansvarig och måste befinna sig i lokalen under evengemanget.
Skulle något gå sönder kommer man bli fakturerad för detta, det gäller även ifall man inte städar efter sig. Notera att andra kan ha bokat lokalen tidigt morgonen efter. 

Vill man få undantag från reglerna gällande tiderna så får man kontakta KFM för 1S.

Vissa föreningar/ sektioner är förbjudna att boka lokalen då de tidigare inte skött sig. Är du osäker om det är en av dina föreningar så kontakta gärna husförman för att dubbelkolla.

Skulle man inte respektera dessa regler så kan väktare komma och avlägsna er från platsen. 

CYKLAR, BILAR OCH ANDRA FORDON

Cyklar får endast ställas i cykelställ. Cyklar får inte ställas på något annat ställe på Helsingkronagårdens tomt. Cyklar och andra fordon får inte tas in i Huset eller Tornet och får inte tas in eller förvaras i korridorsrummet eller lägenheten, ej heller på balkonger, i korridorer eller i övriga gemensamma utrymmen. Bilar och andra motorfordon får bara parkeras på hyresgästens förhyrda parkeringsplats. 

STÖRNING

Hyresgästen förbinder sig att inte störa övriga hyresgäster t ex genom att spela hög musik eller att vara högljudd eller störande på annat sätt. Jourutryckning bekostas av den hyresgäst som stör.

ÅVERKAN

Det är inte tillåtet att installera eller montera extra utrustning såsom rullgardiner, persienner, stänger eller tavellister, spegelväggar, heltäckningsmattor, diskmaskin, tvättmaskin, el-element, kyl eller frys i sitt rum eller i övriga gemensamma delar av lägenheten/rum. Sådan extra utrustning som övertas från tidigare hyresgäst, underhålls, repareras eller bytes ej av Riksbyggen, oberoende av om de installerats med eller utan tillstånd. Särskilda tavellister finns monterade i alla rum och lägenheter.

TOBAKSRÖKNING

Tobaksrökning är förbjuden inomhus i Huset och Tornet. Detta gäller både i korridorsrum och lägenheter och i samtliga gemensamma utrymmen såsom vardagsrum, kök, korridorer, trapphus, hissar etc. Detta förbud gäller också vid in- och utpassering till byggnaderna. Förbudet gäller i övrigt också i omedelbar anslutning till Helsingkronas byggnader om rökningen kan anses störande.

HUSDJUR

Husdjur får inte finnas i bostaden. Undantag från detta förbud medges för kortare besök. För boende på korridorrum kräver dock detta undantag godkännande från övriga hyresgäster på korridoren. 

UTRYMNINGS- OCH BRANDSKYDDSBESTÄMMELSER

Hyresgäst får inte placera cyklar, möbler eller andra saker i korridorer eller trapphus. Hyresgäst får inte utlösa brandlarm eller på annat sätt otillbörligt medverka till att brandlarm utlöses utan godtagbar anledning. Helsingkronagården kan ta ut en straffavgift vid sådant obehörigt beteende. Hyresgäst ska följa varje anvisning som lämnats av Helsingkrona eller myndighet avseende utrymning och brandskydd och särskilt iaktta förbud att placera eller förvara saker i korridorer eller trapphus som kan hindra framkomlighet vid utrymning eller bekämpning av brand.

ANSVAR FÖR GÄSTER

Hyresgäst är skyldig att upplysa sina gäster om de ordningsregler som gäller för boende och ansvarar för sina gästers agerande såsom om hyresgästen själv agerat.

HYRESGÄSTENS ANSVAR OCH FÖRSÄKRING

Hyresgäst är skyldig att teckna hemförsäkring för täckande av de eventuella anspråk på ersättning för skada som hyresvärden kan rikta mot hyresgästen.

REPARATIONER OCH ANDRA ÅTGÄRDER I HYRESGÄSTENS BOSTAD

Helsingkronagården har fastställt särskilda regler angående när och hur hyresvärdsrepresentanter eller entreprenörer ska få besöka hyresgästens bostad för reparationer eller andra underhållsåtgärder. Helsingkronagården är som hyresvärd skyldig att tillämpa de begränsningar som framgår av Hyreslagen (JB 12 kap) vad gäller hyresvärdens rätt att oanmält besöka bostaden.

Jouröppning

Jouröppning mellan 16.00 till 07.00 tillkommer en jouravgift på 1850: -. Om du som boende tappar bort dina nycklar eller låser dig ute står du för kostnaden.

Felanmälan

skall anmälas till Riksbyggen, detta gäller hela fastigheten likväl ditt
eget boende.

Du kan felanmäla via telefon hos kundtjänst dygnet runt 0771-860 860. Eller
skapa ett konto via Risbyggens hemsida. Här kan du även göra felanmälan
och se status för gjorda felanmälningar.

Alla övriga frågor

För övriga frågor som inte rör felanmälningar, drift och underhåll, kan
du vända dig till info.helsingkrona@riksbyggen.se

Det kan vara frågor gällande nycklar eller ut-och inflytt.

Jouröppning mellan 16.00 till 07.00 tillkommer en jouravgift på 1850: -. Om du som boende tappar bort dina nycklar eller låser dig ute står du för kostnaden.