Info till 2S

Det är dags att måla dörrarna in till era rum på 2S.

Målaren kommer öppna upp dörrarna och måla kanterna. Insidan på dörren kommer inte att målas.

Målaren kommer påbörja detta arbete nu och jobba till och med nästa vecka.

Ladda ner dokument:

13
Jun
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Tömma korridorerna

Det behöver tömmas bättre i de långa korridorerna på varje våningsplan inför renoveringen av de långa korridorerna.

Det gäller alltså att ta ner ölburkar, ljusslingor, ta bort alla klisterlappar på dörrarna etc.

De två containrarna på framsidan är öppna och töms varje dag. Släng allt där.

Ladda ner dokument:

13
Jun
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Sopsäckar tömning av kök 7/6

Vaktmästaren kommer med svarta sopsäckar till er idag så att ni kan ha dem och samla skräp i för att slänga i containern.

 

Ladda ner dokument:

7
Jun
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Inför låsning av kök

Det är viktigt att ni tömt kyl/frysar som blivit uppmarkerade med grön lapp till på fredag morgon kl 07.00 eftersom att de flyttas då.

Från och med på fredag kan ni ställa in mat i köksbodarna på gården.

Ladda ner dokument:

5
Jun
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Info om renoveringen start 10 juni

Bifogat ser ni en tidplan för när asbestsanering kommer att ske på er korridor. Det är rödmarkerat. 

Under tiden för asbestsanering får inga kvarboende vistas på korridoren. Man får således inte gå in i korridoren alls mån-fre för den veckan vars korridor är under sanering. 

Vi behöver omgående få in exakt hur många som kommer vara kvarboende på sin korridor under den veckan som är rödmarkerad. Observera att vi inte behöver i dagsläget veta om man ska vara kvarboende hela sommaren osv. Frågan gäller endast om man är kvarboende under den röda veckan på sin korridor.

På grund av att vi har mer framförhållning och det är fler boende i denna etappen, så tittar vi i nuläget på en lösning med tillfälligt annat boende, ej pengar.  

 

KFM skall så fort som möjligt lämna oss uppgift på antal och namn på kvarboende på röd vecka.  

Skicka svar till info.helsingkrona@riksbyggen.se

Det som är gulmarkerat i tidplanen är slipning av golvet i den långa korridoren. Det betyder att där är begränsad framkomlighet just då. Detta anslås på dörren till korridoren.

Ladda ner dokument:

Tidplan asbestsanering
28
May
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Till alla andra korridorer utom 1S

Ni kan nu börja tömma saker från era vardagsrum, kök och den långa korridoren och slänga i containern som står på framsidan vid Helsingkrona skylten.

NI måste börja tömma och slänga lite hela tiden. Alla korridorer kan inte slänga allt sista veckan!

Ladda ner dokument:

22
May
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Info till 2S

Golvet i er långa korridor måste istället flytas "spacklas om" vilket innebär att man inte alls kan gå på golvet i korridoren mellan 09-14 på torsdag 23/5.

Ladda ner dokument:

21
May
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Info till 2S ang vecka 21

På fredag den 17/5 klockan 16.00 kan ni återkomma till korridoren.

Vecka 21 som kommer, ska dem börja spackla golvet och lägga matta i den långa korridoren. Det innebär att dem inte kan ha "onödigt" spring i korridoren mellan klockan 09-14.

Det kommer vara likadant både måndag, tisdag och onsdag för vecka 21.

Golvläggaren kommer att befinna sig i korridoren. Är det nyspacklat utanför ens rum/lägenhet så kan man inte gå där just då. Men spacklet torkar på 45 minuter så vi behöver inte stänga ner korridoren helt utan meddelar att arbete kommer att pågå.

Försök undvika att tillträde mellan 09-14 mån, tis och ons nästa vecka, om ni kan.

Ladda ner dokument:

15
May
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Info till 2S

Det är bekräftat att alla boende i korridor 2S evakueras på måndag 13/5  klockan 08:00. Efter denna tid får ni inte vara kvar eller komma in i korridoren igen förrän Fredag 17/5 klockan 16:00.

Ladda ner dokument:

10
May
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Akut info till 2S

Dessvärre har byggarna upptäck asbest i plastmattan i ert kök och den långa korridoren. 

Detta innebär att det är väldigt viktigt att ni inte går in i slussen in till köket medan de ska sanera där. Inte kika in eller något. Rör inte vid plasten.

När det gäller sanering av den långa golvmattan i eran korridor –så ska den också tas bort. Detta betyder att ni inte kommer kunna bo kvar under saneringen.  

Vi håller på att lösa 19 sängplatser till er. Planen är att ni inte bor i korridoren eller får vistas på 2S mellan måndag 13/4 till fredag 17/5.

Skicka till  Emelie på info.helsingkrona@riksbyggen.se vilka som behöver sovplats på ett annat ställe. Kanske väljer någon att bo i Huset inne hos nån kompis i någon annan korridor eller med kompis.

Jätteviktigt att ni svarar omgående!

Ladda ner dokument:

9
May
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Info till 2S

Idag efter klockan 16 får 2S lov att gå in i kökmodulen för att börja förbereda och ställa in era saker. Ta det ni behöver från ert kök in till köksmodulen.

Tänk på att låsa efter er. Era boendenycklar passar till köksmodulen.

Senast på måndag 6/5 klockan 06:00 på morgonen skall hela ert vardagsrum vara tömt och slängt i containern (om ni inte vill spara något viktigt för då ska det ställas i SUNK).

Tänk på att hela den långa korridoren ska rivas så ljusslingorna behöver också tas ner om ni önskar spara detta.

Alla lösa föremål skall ni ha slängt eller sparat i SUNK.

När entreprenören kommer kl 07:00 skall det vara tomt.

Ladda ner dokument:

3
May
2019
Riksbyggen
Fastnålat

SUNK används till förvaring

SUNK är nu lokal för förvaring. DVS man kan inte ha fester där längre. Ni får alla access till 1 maj.

I SUNK bär ni ner hyresvärdens matbord och tillhörande stolar (om dessa är hela) och ställer på anvisad plats.

I SUNK skall också flyttkartonger med korridorens köksredskap att staplas på anvisad plats. Behåll endast hela saker.

OBS lämna tomt framför nödutgång.

2S börjar att använda SUNK på detta sättet från 1/5 fram till 5/5.

Övriga korridorer börjar använda SUNK från och med 27/5 och fram till senast 6/6.

Ladda ner dokument:

29
Apr
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Info till 2S

På måndag 29/4 kommer 1 st köksmodul att etableras på parkeringen.

För er som har parkeringsplats där modulen står får bara ställa sig på annan plats på parkeringen fram till 30/4. Det är helt OK.

Köksmodulen får ni inte gå in i, förrän er husförman eller korridorförman har fått ett godkännande av förvaltaren. Detta pga att köksmodulen behöver prepareras för el, vatten, avlopp, lås, etc innan 2S kan ta den i bruk.

Den 29/4 kommer förvaltaren att lämna mer info och flyttkartonger till er i 2S.

Den 3/5 kommer 1 st kyl att flyttas från 2S och in i köksmodulen.Denna är markerad med en grön lapp redan. Alltså behöver den kylen vara helt tömd till fredagen den 3/5. Ni får flytta över saker till de andra kvarstående kylarna så länge.

Köksmodulen kommer också att per 3/5 att vara i fullt bruk så då kommer ni kunna lägga över grejor där och få lov att använda köksmodulen.Kanske kan ni få tillträde till köksmodulen redan 2/5 men invänta förvaltarens godkännande innan ni ställer in saker, eller börjar använda den!

Ladda ner dokument:

26
Apr
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Köksmodulerna

På måndag 29/4 kommer 1 st köksmodul att etableras på parkeringen.

För er som har parkeringsplats där modulen står får bara ställa sig på annan plats på parkeringen fram till 30/4. Det är helt OK.

Köksmodulen får ni inte gå in i, förrän er husförman eller korridorförman harfått ett godkännande av förvaltaren. Detta pga att köksmodulen behöver prepareras för el, vatten, avlopp, lås, etc innan 2S kan ta den i bruk.

Invänta mer info.

Ladda ner dokument:

26
Apr
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Hissen i Huset

Hissen i Huset kommer att användas som transporthiss för entreprenadfirman under entreprenaden 6 maj - september.

Hissen får lov användas av hyresgäster och gäster vardagar mellan klockan 16-07 samt helger.

Under vardagar klockan 07-16 kommer entreprenören behöver använda hissen för byggmaterial.

Ladda ner dokument:

2
Apr
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Tömma kylskåp och frys

Om det inte framkom genom utskicket tidigare så behöver alla boende också tömma kylskåp och frysar den sista dagen innan stängning.

Vissa vitvaror har fått en grön lapp på sig. Ta ej bort denna. Dessa ska vi spara nere i vaktmästeriet i källaren.

Ladda ner dokument:

15
Apr
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Översikt

Översikt

Se bifogat "översikt".

De korridorerna som ”skiljer sig” från resterande korridorer under entreprenaden är att korridor 2S kommer att påbörja sin renovering 1 månad tidigare än de övriga. Anledningen till att det köket för 2S kommer att påbörjas tidigare och bli klart tidigare, är att köket kommer fungera som ett referenskök för byggarna under tiden. Det påverkar inte er och det påverkar inte när ni får ta köket i bruk.

En annan korridor som skiljer sig något är 1S. Köket kommer inte att bytas ut. Endast lös inredning så som bord, stolar, soffor etc. Dock kan det vara svårt att ha full tillgång till köket då elen kommer att stängas av då och då, vattnet likaså. Därför får också boende i 1S använda köksmodulerna vid sådan händelse. Obs! Om entreprenören behöver stänga hela ert kök så kommer 1S också behöva använda köksmodulerna. Ni får i så fall information om detta, om det blir aktuellt.

Ladda ner dokument:

Översikt
22
Mar
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Information till övriga korridorer

Information till övriga korridorer

22
Mar
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Information till 2S

Information till 2S

Ladda ner dokument:

Information till 2S
22
Mar
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Information till 1S

Information till 1S

Ladda ner dokument:

Information till 1S
22
Mar
2019
Riksbyggen
Fastnålat