Info till 2S

På måndag 29/4 kommer 1 st köksmodul att etableras på parkeringen.

För er som har parkeringsplats där modulen står får bara ställa sig på annan plats på parkeringen fram till 30/4. Det är helt OK.

Köksmodulen får ni inte gå in i, förrän er husförman eller korridorförman har fått ett godkännande av förvaltaren. Detta pga att köksmodulen behöver prepareras för el, vatten, avlopp, lås, etc innan 2S kan ta den i bruk.

Den 29/4 kommer förvaltaren att lämna mer info och flyttkartonger till er i 2S.

Den 3/5 kommer 1 st kyl att flyttas från 2S och in i köksmodulen.Denna är markerad med en grön lapp redan. Alltså behöver den kylen vara helt tömd till fredagen den 3/5. Ni får flytta över saker till de andra kvarstående kylarna så länge.

Köksmodulen kommer också att per 3/5 att vara i fullt bruk så då kommer ni kunna lägga över grejor där och få lov att använda köksmodulen.Kanske kan ni få tillträde till köksmodulen redan 2/5 men invänta förvaltarens godkännande innan ni ställer in saker, eller börjar använda den!

Ladda ner dokument:

26
Apr
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Köksmodulerna

På måndag 29/4 kommer 1 st köksmodul att etableras på parkeringen.

För er som har parkeringsplats där modulen står får bara ställa sig på annan plats på parkeringen fram till 30/4. Det är helt OK.

Köksmodulen får ni inte gå in i, förrän er husförman eller korridorförman harfått ett godkännande av förvaltaren. Detta pga att köksmodulen behöver prepareras för el, vatten, avlopp, lås, etc innan 2S kan ta den i bruk.

Invänta mer info.

Ladda ner dokument:

26
Apr
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Hissen i Huset

Hissen i Huset kommer att användas som transporthiss för entreprenadfirman under entreprenaden 6 maj - september.

Hissen får lov användas av hyresgäster och gäster vardagar mellan klockan 16-07 samt helger.

Under vardagar klockan 07-16 kommer entreprenören behöver använda hissen för byggmaterial.

Ladda ner dokument:

2
Apr
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Tömma kylskåp och frys

Om det inte framkom genom utskicket tidigare så behöver alla boende också tömma kylskåp och frysar den sista dagen innan stängning.

Vissa vitvaror har fått en grön lapp på sig. Ta ej bort denna. Dessa ska vi spara nere i vaktmästeriet i källaren.

Ladda ner dokument:

15
Apr
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Översikt

Översikt

Se bifogat "översikt".

De korridorerna som ”skiljer sig” från resterande korridorer under entreprenaden är att korridor 2S kommer att påbörja sin renovering 1 månad tidigare än de övriga. Anledningen till att det köket för 2S kommer att påbörjas tidigare och bli klart tidigare, är att köket kommer fungera som ett referenskök för byggarna under tiden. Det påverkar inte er och det påverkar inte när ni får ta köket i bruk.

En annan korridor som skiljer sig något är 1S. Köket kommer inte att bytas ut. Endast lös inredning så som bord, stolar, soffor etc. Dock kan det vara svårt att ha full tillgång till köket då elen kommer att stängas av då och då, vattnet likaså. Därför får också boende i 1S använda köksmodulerna vid sådan händelse. Obs! Om entreprenören behöver stänga hela ert kök så kommer 1S också behöva använda köksmodulerna. Ni får i så fall information om detta, om det blir aktuellt.

Ladda ner dokument:

Översikt
22
Mar
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Information till övriga korridorer

Information till övriga korridorer

22
Mar
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Information till 2S

Information till 2S

Ladda ner dokument:

Information till 2S
22
Mar
2019
Riksbyggen
Fastnålat

Information till 1S

Information till 1S

Ladda ner dokument:

Information till 1S
22
Mar
2019
Riksbyggen
Fastnålat